Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

Sở Tư pháp tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay
(Ngày đăng :29/06/2020 12:00:00 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng hằng năm, giai đoạn II (2012-2016), giai đoạn III (2016-2020) và kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Thực hiện phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chấp hành và chỉ đạo triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị qua thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện chức năng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thế chế về phòng, chống tham nhũng (thẩm định hơn 443 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; tham gia ý kiến vào hơn 485 dự thảo văn bản quy phạp pháp luật như: dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong đó có tham gia ý kiến vào một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; dự thảo Luật Thanh tra 2014, quy định về minh bạch, tài sản thu nhập, …); rà soát trên 1.557 văn bản quy phạm pháp luật (văn bản hết hiệu lực toàn bộ, văn bản hết hiệu lực một phần), việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật về công tác PCTN (rà soát chung không bóc tách riêng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật về công tác PCTN)). Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trực tiếp ban hành các văn bản (triển khai đề án tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng) chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; ban hành các văn bản thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ (tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nội dung về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng do các sở, ban, ngành triển khai được hơn 6.000 cuộc cho hơn 500.000 lượt người tham gia; biên tập và phát hành hành 300 cuốn sách “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”; biên tập và phát hành 36.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng cho thanh niên bằng 03 thứ tiếng Thái, Mông, Việt; xây dựng 03 pa nô tuyền truyền, in 4.000 tờ gấp tuyên truyền về PCTN; tuyên truyền lồng ghép tại cơ sở qua công tác trợ giúp pháp lý được trên 600 đợt với trên 10.000 lượt người tham gia; ngoài ra thực hiện tuyên truyền qua phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, hội thi sân khấu, hòa giải cơ sở, ....Triển khai tthực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các trách nhiệm khác về phòng, chống tham nhũng theo quy định. Không có cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi Sở Tư pháp quản lý có hành vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng bị xử lý theo quy định./.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down