Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Ngày đăng :29/06/2020 12:00:00 SA)

Tổ chức triển khai 02/04 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 (01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 01 cuộc thanh tra chuyên ngành); điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra đối với 01 đơn vị hoạt động dưới loại hình doanh nghiệp (Văn phòng công chứng Trần Danh Minh); đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Qua thanh tra, không phát hiện sai phạm phải xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Duy trì chế độ tiếp công dân định, đột xuất theo quy định, 6 tháng đầu năm không có lượt công dân đến yêu cầu được tiếp; tiếp nhận 02 đơn, qua xử lý, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (đã thực hiện lưu đơn và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Đảm bảo triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định, đó là công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm túc Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành và một số văn bản khác có liên quan; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và một số văn bản có liên quan đến quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về: minh bạch tài sản và thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cải cách hành chính; áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

6 tháng đầu năm, công tác thanh tra đã hoàn thành trên 70% kế hoạch đề ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và không phát hiện cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng./.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down