Trang chủ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT STP

Triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
(Ngày đăng :25/02/2022 3:40:45 CH)


Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 531/UBND-TH về việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Để thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (THAHS và THNCĐ), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác THNCĐ theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Quyết định số 1401/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
2. UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác THAHS theo quy định tại khoản 1, Điều 205 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm THNCĐ theo kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh; tiếp nhận, quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương theo quy định pháp luật; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.
3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động THAHS và công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù theo Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 165/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách theo quy định phục vụ công tác THAHS và THNCĐ.
4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
5. Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác THAHS và THNCĐ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHS và THNCĐ tại địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2022. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác THAHS và THNCĐ theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu với UBND cùng cấp thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí cho công tác THAHS và THNCĐ trên địa bàn. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác THAHS và THNCĐ trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công an và các cơ quan liên quan theo quy định.

Tin liên quan

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(06/02/2023 2:54:14 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo(21/11/2022 1:49:58 SA)

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) giai đoạn 2022 - 2027(14/06/2022 4:22:16 CH)

Xử lý vi phạm đối với thả rông gia súc, động vật nuôi ngoài đường, khu vực công cộng(15/06/2022 7:50:03 SA)

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè(22/05/2022 11:53:43 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Lịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023(27/02/2023 9:05:53 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down