Trang chủ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT STP

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
(Ngày đăng :06/02/2023 2:54:32 CH)

Ngày 03 tháng 2 năm 2023, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1166-CV/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh uỷ Lai Châu về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức ứng trực thường xuyên trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; triển khai đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đã thực hiện hỗ trợ tổng số 155.934 suất quà với tổng kinh phí 50.251,848 triệu đồng.

Hàng hóa trong dịp Tết phong phú, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu. Hướng dẫn Nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2023 đảm bảo đúng tiến độ, thời vụ. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm và kiểm soát, phòng, chống dịch. Giao thông vận tải thông suốt, không xảy ra điểm ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. An ninh chính trị, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, thành lập các đoàn công tác của tỉnh, các huyện biên giới giao lưu với các huyện, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, như: Tỉnh Lai Châu phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình Liên hoan Nhân dân biên giới và Đêm liên hoan văn nghệ chào Xuân qua biên giới Việt Nam -Trung Quốc năm 2023 tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc;… Nhìn chung, Nhân dân tỉnh ta đón Tết Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân; các bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh 24/24 giờ hằng ngày; cán bộ, người lao động trực, làm việc trong dịp Tết...

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, phức tạp, tỉnh ta tiếp tục đối diện với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; ngay sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 01/NQ-CP); trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm sau đây:

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 18/01/2023 triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP; quán triệt, chủ đề của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2023; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực và của tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trong và ngoài ngân sách.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: 

- Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn năm 2023, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định; nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án. 

- Tập trung theo dõi sát, phân tích, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh có tác động đến tỉnh, chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch Trung ương; cập nhật, bổ sung đầy đủ các định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 để hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đảm bảo phù hợp với tỉnh. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

5. Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm của tỉnh, có tính liên vùng (như Dự án Đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên;...), đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng văn hóa, xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hình thức hợp tác công tư như thúc đẩy triển khai dự án Cảng hàng không Lai Châu. 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết; xử lý nghiêm hành vi tăng giá vé trái quy định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm. 

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính Nhà nước và đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hoá, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Kiểm tra việc sử dụng biên chế của các đơn vị sự nghiệp gắn với vị trí việc làm và quy định của pháp luật trong bổ nhiệm các chức danh được phân cấp. 

Khẩn trương đề xuất khen thưởng cao của Tỉnh trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 10/2/2023.

8. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao, kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tố chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội. 

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

 - Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023; khẩn trương đề xuất phân bổ các nguồn ngân sách còn chưa phân bổ của năm 2023, chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong phân bổ nguồn lực. 

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng và khai thác hiệu quả dư địa thu ngân sách Nhà nước; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. 

- Cùng Sở Công Thương, các địa phương, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi sát, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường; tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, thực hiện việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2023, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ của Trung ương. Chú trọng bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh; rà soát, có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, xử lý nợ xấu,...; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát triển mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tín dụng, ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng, các đối tác liên quan. 

11. Sở Công Thương chủ trì: 

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau kỳ nghỉ Tết.

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường; bảo đảm hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng xăng, dầu ổn định, giảm khâu trung gian; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm đối với những mặt hàng phục vụ đời sống Nhân dân dịp Lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác. 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào nội địa. Theo dõi, cập nhật, bảo đảm tiến độ thông quan hàng hóa, nhất là đối với hàng nông sản tại các cửa khẩu. 

- Phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động, loại hình kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu, tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, thị trường lân cận còn tiềm năng; kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trong nước và quốc tế. 

- Bảo đảm đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; thúc đẩy và bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện. 

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới và vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ xuân hè và phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện hiệu quả Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo chuẩn bị, triển khai các giải pháp phù hợp phòng, chống rét đậm, rét hại (nếu có); quan tâm hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng các nguồn hỗ trợ của trung ương và địa phương trong phát triển nông nghiệp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

13. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững (theo nội dung Công văn số 60/UBND-KTN ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở). 

14. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất; hướng dẫn và chỉ đạo kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các lễ hội, địa điểm du lịch; xử phạt nghiêm khắc các công ty, doanh nghiệp chủ đầu tư dự án thủy diện không tuân thủ dòng chảy tối thiểu sau đập. 

15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lễ hội theo thẩm quyền. Hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lễ hội trên địa bàn, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điếm du lịch, lễ hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện đăng cai tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại tỉnh Lai Châu. Tham mưu xây dựng kế hoạch kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu.

16. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: 

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ hội Xuân 2023.

- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc Covid-19 nhiễm biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết. Tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc-xin phòng Covid-19; có phương án thường trực, sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh thường quy. 

- Chủ động, tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận, không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19. Khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch Covid-19 và các loại bệnh truyền nhiễm khác. 

17. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy cung ứng nguồn lao động, đáp úng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tăng cường thúc đẩy xuất khẩu nhân lực lao động của tỉnh đi các nước. 

18. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh. 

19. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập đã được rà soát, phát hiện. Giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm. 

20. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối họp với các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường nắm tình hình đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán, kịp thời tham mưu đề xuất hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, hộ gia đình vùng bị thiên tai, trong những tháng giáp hạt để ổn định đời sống, không để xảy ra thiếu đói. 

21. Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận của các cơ quan thanh tra và kiểm toán trung ương. Phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; không để phát sinh điểm nóng. 

22. Công an tỉnh:

- Triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội,… Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý khi điều khiển phương tiện giao thông và vi phạm tải trọng phương tiện; đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người. 

- Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho người dân, khách quốc tế đi lại thuận lợi. 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành triển khai hiệu quả Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

23. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân chặt chẽ, chất lượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị huấn luyện. 

24. Sở Ngoại vụ triển khai hiệu quả Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch đối ngoại năm 2023; thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; tăng cường và đẩy nhanh tiến độ kết nối các hoạt động của tỉnh với Tỉnh Vân NamTrung Quốc, các đối tác dự kiến ký MOU, các đối tác cần làm việc để triển khai các công việc đã thống nhất. 

Khẩn trương trình Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức đi đào tạo Ngoại ngữ Tiến Trung và Tiếng Anh. 

25. Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, chủ động làm việc với các địa phương về xây dựng các loại quy hoạch, kể cả quy hoạch chi tiết các dự án thu hút đầu tư.

26. Các ban quản lý đầu tư chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án kết nối liên huyện, liên xã, sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng của công trình. 

27. Cục Thuế tỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tổ chức rút kinh nghiệm để đề ra các phương hướng thực hiện tốt các nguồn thu, hoàn thành chỉ tiêu, chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp sớm, không để thụ động trong việc nuôi dưỡng nguồn thu và thất thu thuế, bằng mọi giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. 

28. Cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc; không sử dụng phương tiện công, thời gian trong giờ hành chính để đi lễ hội. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Tin liên quan

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023(28/04/2023 2:30:06 CH)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu tăng 4 bậc so với năm 2021, đứng top 30 tỉnh khá của cả nước, cao nhất khu vực(12/04/2023 2:35:19 CH)

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(06/02/2023 2:54:14 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo(21/11/2022 1:49:58 SA)

Tin mới nhất

Lịch công tác từ ngày 02/10đến ngày 08/10/2023(02/10/2023 3:07:37 CH)

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down