Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Triển khai thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2020
(Ngày đăng :09/07/2020 12:00:00 SA)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2020; Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2020.

  1. Tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao  động. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực thuộc vi phạm quy trình nghiệp vụ, vi phạm đạo đức công vụ. Chủ động phòng ngừa, giáo dục và phát hiện, xử lý đối với công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
  2. Thực hiện hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, bình đẳng trong giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan theo thẩm quyền (nếu có).
  3. Lãnh đạo Sở Tư pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân thường xuyên theo quy định.
  4. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
  5. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
  6. Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.  

       Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.

       Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Tin liên quan

Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 2 triệu đồng/vụ(05/03/2021 8:00:32 SA)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/03/2021 10:57:06 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021(04/03/2021 8:09:32 SA)

Sở Tư pháp phát hành 02 loại Tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử(04/03/2021 4:11:54 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (02/03/2021 2:05:42 CH)

302 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.