Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :07/05/2021 12:00:00 SA)

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành công văn số 452/STP-PBGDPL về việc tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy để tổ chức cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Sở Tư pháp -Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nội dung tuyên truyền

-Tiếp tục tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Kết hợp tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương thời gian qua. Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, các hướng dẫn của cấp, các ngành, địa phương có liên quan đến công tác bầu cử.

-Sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ 2021 -2026.

2. Về hình thức tuyên truyền:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụvà điều kiện cụ thểnhất là trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp, trong đó chú trọng các hình thức sau: Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử; tăng cường các tin, bài viết về hoạt động bầu trên trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng cấp phát tài liệu pháp luật về bầu cử, thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác như băng zôn, khẩu hiểu, áp phích...

3.Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (địa chỉ: http://pbgdpl.laichau.gov.vn/.) đã đăng tải các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khai thác phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tin liên quan

Cảnh báo đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản(11/06/2021 10:49:03 SA)

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6(01/06/2021 9:52:23 SA)

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành công văn yêu cầu về việc đôn đốc báo cáo quý II kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 899/KH - UBND ngày 09/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu(03/06/2021 9:15:56 SA)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”(31/05/2021 9:31:22 SA)

Khẩu hiệu truyền thông Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021(31/05/2021 8:46:09 SA)

438 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.