Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phát hành văn bản
(Ngày đăng :05/07/2017 12:00:00 SA)


Nhằm nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngày 05/7/2017, Sở Tư pháp ban hành công văn gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phát hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong 06 tháng đầu năm 2017, qua việc tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được gửi đến Sở Tư pháp và qua thực hiện thu thập các văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Công báo tỉnh Lai Châu để thực hiện việc tự kiểm tra và thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy: về cơ bản nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của tỉnh, hình thức văn bản được trình bày theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên cũng còn một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chưa đảm bảo về thể thức hoặc có sai sót về nội dung cần sớm được rà soát, khắc phục, cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Một số văn bản chưa đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày, tại phần đầu của các bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định không có phần trình bày về Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản, không đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không đảm bảo theo mẫu số 19 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Thứ hai: còn có tình trạng văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành song lại sử dụng một số văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí là văn bản hành chính do chính Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đó để làm căn cứ pháp lý là không đảm bảo các quy định tại Điều 61 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Thứ ba: Phần nội dung quy định về thời gian có hiệu lực thi hành của một số văn bản không đảm bảo nguyên tắc “không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký” hoặc không quy định cụ thể ngày có hiệu lực mà chỉ quy định chung chung, không đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định tại Điều 151 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 74 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Thứ tư: còn có tình trạng văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khi phát hành còn có sai sót, thiếu từ ngữ dẫn đến cách hiểu sai về bản chất

- Thứ năm: Sở Tư pháp chỉ nhận được một số mà không phải là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đồng thời một số văn bản Sở Tư pháp không nhận được song cũng không thể thu thập do không được đăng trên Công báo tỉnh Lai Châu nên việc thực hiện tự kiểm tra và thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật không được kịp thời, đầy đủ.

Từ những vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời có biện pháp khắc phục những bất cập, sai sót đối với những văn bản đã được ban hành và có giải pháp nhằm chấn chỉnh, hạn chế những sai sót có thể xảy ra đối với những văn bản quy phạm pháp luật sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đồng thời, đối với những văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành cần gửi đến Sở Tư pháp 01 bản để thực hiện tự kiểm tra và thực hiện cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định của Luật văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Tin liên quan

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Tin mới nhất

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Lịch công tác từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023(10/08/2023 10:14:41 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down