Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :19/06/2015 9:01:11 SA)


Thực hiện quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra số 811/KH-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp; trong 03 ngày (từ ngày 15 đến 17/6/2015) Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đoàn kiểm tra do Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng đoàn đã làm việc tại 02 Sở (Sở Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 01 đơn vị cấp huyện (UBND huyện Phong Thổ), 01 đơn vị cấp xã (UBND thị trấn Phong Thổ).

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được bước đầu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Lai Châu như: đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, thành phố, huyện, xã, phường triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, cũng đã chỉ ra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Lai Châu còn tồn tại một số hạn chế như: nhận thức về công tác kiểm soát TTHC của một số cán bộ, công chức chưa đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính dẫn đến việc triển khai thực hiện công tác này đạt kết quả chưa cao; việc đánh giá tác động, lấy ý kiến và thẩm định về quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP chưa được các Sở, ban, ngành quan tâm thực hiện, vẫn tồn tại những văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa được đánh giá tác động nhưng vẫn được ban hành nên còn có những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, hiệu quả; việc công bố thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm ảnh hưởng đến việc công khai thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị; Việc bố trí kinh phí kiểm soát TTHC, giải quyết chế độ cho cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động KSTTHC tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện teo đúng quy định.

Tin liên quan

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023(28/12/2022 4:00:05 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down