Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ngày đăng :16/04/2021 12:00:00 SA)


Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 981/KH-UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

Nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu. Kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ  sửa  đổi,  bổ  sung  một số  điều  của  Nghị  định  số  24/2014/NĐ-CP  ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, nội dung kế hoạch: Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp bằng các hình thức phù hợp; Hoàn thiện thể chế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương; Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định; Rà  soátcác quy chế, quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ trong các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện, kịp thời sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi đối với các quy định không còn phù hợp; Báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp -hộ tịch cấp xã, công chức pháp chế của các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Theo dõi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP và Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP.
Kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định./.

Tin liên quan

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023(28/12/2022 4:00:05 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down