Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Hiệu quả từ một Đề án
(Ngày đăng :03/08/2021 2:45:27 CH)


Sau 3 năm triển khai Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những hiệu quả rõ nét, giúp cán bộ và Nhân dân tiếp cận, nắm bắt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu cho biết: “Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 26/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản để triển khai, thành lập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh(pbgdpl.laichau.gov.vn/), đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, đảm bảo vận hành theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh)”.

Hiện nay, Trang thông tin điện tử tổng hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu đã và đang vận hành, hoạt động thường xuyên, phát huy được hiệu quả. Từ khi hoạt động đến nay, Trang thông tin đã đăng tải gần 1000 tin, bài, tài liệu tuyên truyên, đề cương tuyên truyền pháp luật thu hút trên 7 triệu lượt người truy cập. Tài liệu này là cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất. Trang thông tin điện tử được liên kết, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật.

Để Trang thông tin điện tử có nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm của độc giả, trang xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp thường xuyên cập nhật, đăng tải các tài liệu PBGDPL như: sổ tay hỏi - đáp, tờ gấp, tiểu phẩm pháp luật, chương trình phóng sự, tọa đàm; các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL cũng như các quy định, phân tích pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tài liệu PBGDPL được đăng tải, cập nhật thường xuyên. Cùng với đó, Trung tâm truyền thông và Văn hóa huyện thường xuyên xây dựng các chuyên mục PBGDPL như: Tìm hiểu pháp luật, hỏi - đáp pháp luật, thông tin tuyên truyền... cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện. Thông tin, nội dung về pháp luật được truyền tải tới nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhận thức của từng nhóm đối tượng, lựa chọn những vấn đề thiết thực và truyền tải bằng những câu chuyện, tình huống, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, những vấn đề thực tiễn, dư luận xã hội quan tâm và gắn với tình hình an ninh chính trị, trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy và an toàn giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Bản tin thời sự, Báo điện tử và các trang mạng xã hội. Tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cài đặt, đăng ký điểm kiểm soát dịch; hướng dẫn khách đến giao dịch tại cơ quan thực hiện quét mã QR điểm kiểm soát dịch đã được dán tại trụ sở cơ quan, đơn vị bằng ứng dụng trên điện thoại di động. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương đang từng bước hoàn thiện chuyên mục PBGDPL, thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung thông tin PBGDPL, các hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, các loại tài liệu PBGDPL khác…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin như: Báo Lai Châu; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình huyện và mạng lưới loa truyền thanh cơ sở. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng hàng nghìn tin, bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các chương trình thời sự trên sóng Phát thanh -Truyền hình; trong đó đăng tải, phát sóng trên 5.000 tin, bài có nội dung tuyên truyền về pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, xây dựng gần 750 chuyên mục “Phổ biến Chính sách pháp luật - Cải cách hành chính nhà nước”; “Thông tin chính sách”,“Hỏi đáp pháp luật”, “An toàn giao thông”, “Chính sách dân tộc và tôn giáo”, “Đối thoại chính sách”. Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc gồm Mông, Thái, Dao và Hà Nhì.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hiện nay là một giải pháp phù hợp trong điều kiện xã hội phát triển mạnh mẽ truyền thông số và đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL giúp cán bộ, công chức và nhân dân dễ dàng tiếp cận với thông tin về pháp luật, phục vụ đắc lực cho công tác thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Đây cũng là một công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL, thể hiện đúng ý nghĩa công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó giúp cho cán bộ và nhân dân tiếp cận, nắm bắt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, giúp cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành triển khai công tác PBGDPL thuận lợi, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho hoạt động in sao, vận chuyển, giảm thời gian hội họp, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo sức lan tỏa lớn đến đông đảo người dân trong xã hội và sự đồng thuận trong xã hội trong thực thi chính sách pháp luật.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới tỉnh Lai Châu tăng cường và đổi mới toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; xác định giáo dục pháp luật là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người. Đồng thời, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; tiếp tục nâng cấp, xây dựng thêm các chuyên mục, banner trên Trang thông tin điện tử PBGDPL. Đa dạng các phần mềm, hình thức ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL theo hướng gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, sử dụng mạng xã hội (youtube, facebook, fanpage), sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hỏi đáp pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện số hóa các tài liệu PBGDPL trên trang thông tin điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hỏi - đáp pháp luật về các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm.

Tin liên quan

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023(28/12/2022 4:00:05 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down