Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật
(Ngày đăng :03/08/2021 10:17:58 SA)


Trong những năm qua, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động và sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Tổ chức của Chi hội ngày càng được mở rộng, vị trí, vai trò, uy tín của Chi hội ngày càng được khẳng định. Góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước trong công cuộc cải cách Tư pháp.

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp hiện nay gồm 17 đồng chí, trong đó 100% là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tham gia giám sát công tác thi hành pháp luật, bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội.

Chi hội thường xuyên tổ chức cho toàn thể các Hội viên tích cực tham gia góp ý về xây dựng pháp luật, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số Luật, văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, như: Luật cư trú năm 2020, Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)… cùng nhiều Nghị định của Chính phủ; Thông tư liên ngành, các quy định, quy chế của Ngành Tư pháp. Các ý kiến góp ý có giá trị được tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số văn bản tham gia ý kiến: 146 văn bản (trong đó 108 văn bản địa phương và 38 văn bản trung ương); Tổng số văn bản thẩm định là: 44 văn bản trong đó 34 dự thảo quyết định và 10 dự thảo Nghị quyết (có 02 nghị quyết là chính sách đặc thù của tỉnh đã được thông qua là: Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 Quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 Quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025)

Những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Sở Tư pháp đều được phổ biến đến toàn thể Hội viên và tổ chức lấy ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng cao tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp, các quy định, quy chế, nội quy áp dụng trong cơ quan, đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hội viên tích cực tham gia các cuộc hội thảo, phản biện, tham gia ý kiến về xây dựng pháp luật do Tỉnh Hội Luật gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức.

Mỗi Hội viên của Chi hội đều tự giác, thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức, luôn nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc, thống nhất những chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác nghiệp vụ của ngành, chủ động tiếp thu và triển khai thực hiện các đạo luật mới ban hành trong từng nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Bên cạnh đó, thông qua Trang thông điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, các Hội viên đã tích cực tham gia viết tin, bài với các nội dung phản ánh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành tại đơn vị, trong 6 tháng đầu năm năm 2021 có hơn 160 tin, bài mang tính thời sự, chất lượng được Ban biên tập duyệt và đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Có được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh Hội Luật gia Lai Châu, Đảng Ủy và Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể cơ quan. Sự nỗ lực của toàn thể Hội viên, cũng như các đồng chí trong Ban chấp hành luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cá nhân vì lợi ích của Chi hội.

Trong thời gian tới, để hoạt động của Chi hội được toàn thể Hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, đạt kết quả cao hơn nữa, Chi hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Hội viên, triển khai quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể Hội viên, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động và chế độ sinh hoạt của Chi hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi hội./.

Tin liên quan

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023(28/12/2022 4:00:05 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down