Trang chủ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Pa Tần huyện Sìn Hồ
(Ngày đăng :10/11/2022 11:04:37 SA)

Ngày 9 tháng 11 năm 2022,  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành thông báo số 101/TB-TTDVĐGTS  thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Pa Tần huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ ủy quyền.

 

 

 

1.Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng của 12 thửa đất ở nông thôn tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, cụ thể tại TB số  101/TB-TTDVĐGTS

2.Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

-Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2022.

-Địa điểm đấu giá: Nhà Văn hóa bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ

- Địa chỉ: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

3.Tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước: = 31.500.000đ/hs/thửa (Ba mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ trên một thửa đất). Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch8 vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu số: 7800 201 009 750 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, nộp phiếu trả giá, cách thức đăng ký đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11/2022 đến ngày 28/11/2022 Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/hs (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ trên một thửa đất).           

Chi tiết tại: Thông báo số 101/TB-TTDVĐGTS                                                                                                                                                                                         

Tin liên quan

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Thông báo 05/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản lần thứ 2(06/02/2023 9:56:53 SA)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng của 12 thửa đất ở đô thị tại phường Tân Phong; 02 thửa đất ở đô thị tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu(06/02/2023 9:20:39 SA)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng của 11 thửa đất ở đô thị tại khu dân cư 2B mở rộng, phường Đông Phong (06/02/2023 10:06:44 SA)

Thông báo đấu giá Quyến sử dụng đất ở tại thị trấn Tam Đường(05/12/2022 4:20:46 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Lịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023(27/02/2023 9:05:53 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down