Trang chủ Đảng - Đoàn thể Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Sở Tư pháp - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính
(Ngày đăng :17/02/2021 12:00:00 SA)


Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020-2025, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Sở Tư pháp, giai đoạn 2020-2025, qua đó Đảng ủy đã xác định và đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác cải cách hành chính đó là:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về cải cách hành chính

2. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính

3. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, Đảng ủy đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính trong từng tổ chức đảng, đơn vị, đề ra các giải pháp phù hợp, tạo bước đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu chung về xây dựng nền hành chính lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.

 

Tin liên quan

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025(28/06/2022 9:50:36 SA)

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025(30/05/2022 9:44:18 SA)

Một số điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng(06/09/2021 8:17:35 SA)

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Lai Châu(08/03/2021 9:49:01 SA)

Đảng ủy Sở Tư pháp - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính(17/02/2021 4:16:48 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Lịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023(27/02/2023 9:05:53 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down