Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/03/2017 12:00:00 SA)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ

LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

 

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại

Di động

 

I

Lãnh đạo Sở 

 

1

Giám đốc:  Lê Thanh Hải

Gmail: hailt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3798.666

0916. 360.888

 

2

Phó giám đốc: Nguyễn Công Thiếp

Email: thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

 0213.3878.666

0915. 467. 298 

 

3

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Ban

Gmail: bannv.sotp@laichau.gov.vn

0213.3870.888

0976. 582.106

 

4

Phó giám đốc: Mùa Thị Lan

Gmail: lanmt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3799.899

0916.095.587

 

II

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Lê Thị Na

Email: nalt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.898

0978719098

 

III

Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Lệ Quyên

Gmail: quyenntl.sotp@laichau.gov.vn

0213.3791.416

0931. 691. 222

 

IV

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật 

 

Trưởng Phòng:  Phạm Thị Xim

Gmail: ximpt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.987

 0987. 991. 890

 

VI

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

 

Trưởng Phòng: Nguyễn Đăng Tuấn

Gmail: tuannd.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.459

0942.122.262

 

VIII

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Trưởng phòng: Vũ Thế Anh 

Gmail: anhvt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3874.666

0969.309.368

 

 

IX

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

P.Giám đốc : Nguyễn Công Hưởng

Gmail: huongnc.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.909

0985.405.365

 

X

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản

 

Giám đốc : Đỗ Khắc Tiến

Gmail: tiendk.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.858

 0982. 988. 558

 

XI

Phòng công chứng số 1

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Tươi

Gmail: tuoinh.sotp@laichau.gov.vn

0213.3875.887

0914. 526. 456

XII

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

1

Phòng Tư pháp Tam Đường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhàn

Gmail: tuphaptamduong@gmail.com

0213.3879.076

0986.388.124

2

Phòng Tư pháp Phong Thổ

Trưởng phòng: Đèo Văn Vĩnh

Gmail: tuphapphongtho@gmail.com

0213.3896.239

0917.885.399

3

Phòng Tư pháp Tân Uyên

Trưởng phòng: Trần Thị Nhung

Gmail: phongtuphaptanuyen@gmail.com

0213.3786.390

 0394.084.689

4

Phòng Tư pháp Than Uyên

Trưởng phòng: Hà Minh Như

Gmail: phongtuphaptu@gmail.com

0213.3784.179

0944.843.845 

5

Phòng Tư pháp Sìn Hồ

Trưởng phòng: Phan Ngọc Tài

Gmail: trantuyennxsh@gmail.com

0213.3870.147

0915.671.042

6

Phòng Tư pháp Mường Tè

P.Trưởng phòng: Lù Phí Pa

Gmail: tuphapmte@gmail.com

0213.3881.218

0948.013.338

7

Phòng Tư pháp Nậm Nhùn

Trưởng phòng: Pờ Thúy Von

Gmail: vontuphap@gmail.com

0213.3910.836

0397.987.555

8

Phòng Tư pháp Thành phố

Trưởng phòng: Tô Văn Thiết

Gmail: phongtuphaptxlc@gmail.com 

0213.3877.787

0984.371.327

 

 

 


 ĐỊA CHỈ THƯ CÔNG VỤ

TT

Họ và tên

SamAccountName

1

Sở Tư pháp

sotp@laichau.gov.vn

2

Lê Thanh Hải

hailt.sotp@laichau.gov.vn

3

Nguyễn Văn Ban 

bannv.sotp@laichau.gov.vn

4

Nguyễn Công Thiếp

thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

5

Mùa Thị Lan

lanmt.sotp@laichau.gov.vn

6

Văn phòng Sở

vp.sotp@laichau.gov.vn

7

Lê Thị Na

 nalt.sotp@laichau.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thoảng

thoangnt.sotp@laichau.gov.vn

9

Trần Thị Kiều Oanh

oanhttk.sotp@laichau.gov.vn

10

Nguyễn Đức Thọ

thond.sotp@laichau.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thoảng

thoangnt.sotp@laichau.gov.vn

12

Đoàn Văn Tiệp

tiepdv.sotp@laichau.gov.vn

13

Thanh tra Sở

ptt.sotp@laichau.gov.vn

14

Nguyễn Thị Lệ Quyên

quyenntl.sotp@laichau.gov.vn

15

Vi Văn Bỉnh

binhvv.sotp@laichau.gov.vn

16

Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp

phcbttp.sotp@laichau.gov.vn

17

Nguyễn Đăng Tuấn 

tuannd.sotp@laichau.gov.vn

18

Lê Thị Thu

 

19

Đặng Thị Hương 

huongdt.sotp@laichau.gov.vn

20

Lò Văn Lẻng

lenglv.sotp@laichau.gov.vn

21

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

ppbgdpl.sotp@laichau.gov.vn

22

Vũ Thế Anh 

anhvt.sotp@laichau.gov.vn

23

Nguyễn Duy Dũng

dungnd.sotp@laichau.gov.vn

24

Nguyễn Thị Oanh

oanhnt.sotp@laichau.gov.vn

25

Nguyễn Thị Rơn 

 ronnt.sotp@laichau.gov.vn

26

Phòng Xây dựng kiểm tra và THPL

pxdktthpl.sotp@laichau.gov.vn

27

Phạm Thị Xim 

ximpt.sotp@laichau.gov.vn

28 

Đặng Phương Thủy

thuydp.sotp@laichau.gov.vn

29

Ngô Thị Trang 

trangnt.namnhun@laichau.gov.vn

30

Trương Thị Tiên 

tientt.sotp@laichau.gov.vn

31

Phạm Thị Vóc

vocpt.sotp@laichau.gov.v

32

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

ttdvdgts.sotp@laichau.gov.vn

33

Đỗ Khắc Tiến

tiendk.sotp@laichau.gov.vn

34

Nguyễn Thái Hà

hant.sotp@laichau.gov.vn

35

Trần Thị Phương

phuongtt.sotp@laichau.gov.vn

36

Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN

tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn

37

Nguyễn Công Hưởng

huongnc.sotp@laichau.gov.vn

38 

 Nguyễn Thị Nga

 ngant.sotp@laichau.gov.vn

39

Đoàn Thị Chuân 

chuandt.sotp@laichau.gov.vn

40

Nông Thị Minh Hạnh

hanhntm.sotp@laichau.gov.vn

41

Lê Mạnh Hùng

 

42

Nguyễn Ngọc Vũ

 

43

Phòng công chứng số 1

pcvs1.sotp@laichau.gov.vn

44

Nguyễn Hồng Tươi

tuoinh.sotp@laichau.gov.vn

45

Nguyễn Đình Tứ

tund.sotp@laichau.gov.vn

 

 

 

Tin liên quan

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU(22/06/2017 9:41:47 SA)

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Tư pháp(06/10/2014 9:38:09 SA)

Tin mới nhất

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Lịch công tác từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023(10/08/2023 10:14:41 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down