Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/03/2017 12:00:00 SA)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ

LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

 

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại

Di động

 

I

Lãnh đạo Sở 

 

1

Giám đốc:  Lê Thanh Hải

Gmail: hailt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3798.666

0916. 360.888

 

2

Phó giám đốc: Nguyễn Công Thiếp

Email: thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

 0213.3878.666

0915. 467. 298 

 

3

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Ban

Gmail: bannv.sotp@laichau.gov.vn

0213.3870.888

0976. 582.106

 

II

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Lê Thị Na

Email: nalt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.898

0978719098

 

III

Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Lệ Quyên

Gmail: quyenntl.sotp@laichau.gov.vn

0213.3791.416

0931. 691. 222

 

IV

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật 

 

Trưởng Phòng:  Phạm Thị Xim

Gmail: ximpt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.987

 0987. 991. 890

 

VI

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

 

Trưởng Phòng: Nguyễn Đăng Tuấn

Gmail: tuannd.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.459

0942.122.262

 

VIII

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Trưởng phòng: Vũ Thế Anh 

Gmail: anhvt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3874.666

0969.309.368

 

 

IX

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

P.Giám đốc : Nguyễn Công Hưởng

Gmail: huongnc.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.909

0985.405.365

 

X

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản

 

Giám đốc : Đỗ Khắc Tiến

Gmail: tiendk.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.858

 0982. 988. 558

 

XI

Phòng công chứng số 1

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Tươi

Gmail: tuoinh.sotp@laichau.gov.vn

0213.3875.887

0914. 526. 456

XII

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

1

Phòng Tư pháp Tam Đường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhàn

Gmail: tuphaptamduong@gmail.com

0213.3879.076

0986.388.124

2

Phòng Tư pháp Phong Thổ

Trưởng phòng: Đèo Văn Vĩnh

Gmail: tuphapphongtho@gmail.com

0213.3896.239

0917.885.399

3

Phòng Tư pháp Tân Uyên

Trưởng phòng: Trần Thị Nhung

Gmail: phongtuphaptanuyen@gmail.com

0213.3786.390

 0394.084.689

4

Phòng Tư pháp Than Uyên

Trưởng phòng: Hà Minh Như

Gmail: phongtuphaptu@gmail.com

0213.3784.179

0944.843.845 

5

Phòng Tư pháp Sìn Hồ

Trưởng phòng: Phan Ngọc Tài

Gmail: trantuyennxsh@gmail.com

0213.3870.147

0915.671.042

6

Phòng Tư pháp Mường Tè

P.Trưởng phòng: Lù Phí Pa

Gmail: tuphapmte@gmail.com

0213.3881.218

0948.013.338

7

Phòng Tư pháp Nậm Nhùn

Trưởng phòng: Pờ Thúy Von

Gmail: vontuphap@gmail.com

0213.3910.836

0397.987.555

8

Phòng Tư pháp Thành phố

Trưởng phòng: Tô Văn Thiết

Gmail: phongtuphaptxlc@gmail.com 

0213.3877.787

0984.371.327

ĐỊA CHỈ THƯ CÔNG VỤ

 

TT Họ và tên SamAccountName
1 Sở Tư pháp sotp@laichau.gov.vn
2 Lê Thanh Hải hailt.sotp@laichau.gov.vn
3 Nguyễn Văn Ban  bannv.sotp@laichau.gov.vn
4 Nguyễn Công Thiếp thiepnc.sotp@laichau.gov.vn
5 Văn phòng Sở vp.sotp@laichau.gov.vn
6 Lê Thị Na  nalt.sotp@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thoảng thoangnt.sotp@laichau.gov.vn
8 Trần Thị Kiều Oanh oanhttk.sotp@laichau.gov.vn
9 Nguyễn Đức Thọ thond.sotp@laichau.gov.vn
10 Đặng Thị Hương  huongdt.sotp@laichau.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thoảng thoangnt.sotp@laichau.gov.vn
12 Đoàn Văn Tiệp tiepdv.sotp@laichau.gov.vn
13 Thanh tra Sở ptt.sotp@laichau.gov.vn
14 Nguyễn Thị Lệ Quyên quyenntl.sotp@laichau.gov.vn
15 Vi Văn Bỉnh binhvv.sotp@laichau.gov.vn
16 Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp phcbttp.sotp@laichau.gov.vn
17 Nguyễn Đăng Tuấn  tuannd.sotp@laichau.gov.vn
18 Lê Thị Thu  
19 Dư Thị Liên  liendt.sotp@laichau.gov.vn
20 Lò Văn Lẻng lenglv.sotp@laichau.gov.vn
21 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật  ppbgdpl.sotp@laichau.gov.vn
22 Vũ Thế Anh  anhvt.sotp@laichau.gov.vn
23 Nguyễn Duy Dũng dungnd.sotp@laichau.gov.vn
24

Nguyễn Thị Oanh

oanhnt.sotp@laichau.gov.vn
25 Nguyễn Thị Rơn   ronnt.sotp@laichau.gov.vn
26 Phòng Xây dựng kiểm tra và THPL pxdktthpl.sotp@laichau.gov.vn
27 Phạm Thị Xim  ximpt.sotp@laichau.gov.vn
28  Đặng Phương Thủy thuydp.sotp@laichau.gov.vn
29 Ngô Thị Trang  trangnt.namnhun@laichau.gov.vn
30 Trương Thị Tiên  tientt.sotp@laichau.gov.vn
31 Phạm Thị Vóc vocpt.sotp@laichau.gov.v
32 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  ttdvdgts.sotp@laichau.gov.vn
33 Đỗ Khắc Tiến tiendk.sotp@laichau.gov.vn
34 Nguyễn Thái Hà hant.sotp@laichau.gov.vn
35 Trần Thị Phương phuongtt.sotp@laichau.gov.vn
36 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn
37 Nguyễn Công Hưởng huongnc.sotp@laichau.gov.vn
38   Nguyễn Thị Nga  ngant.sotp@laichau.gov.vn
39 Đoàn Thị Chuân  chuandt.sotp@laichau.gov.vn
40 Nông Thị Minh Hạnh hanhntm.sotp@laichau.gov.vn
41 Lê Mạnh Hùng  
42 Nguyễn Ngọc Vũ  
43 Phòng công chứng số 1 pcvs1.sotp@laichau.gov.vn
44 Nguyễn Hồng Tươi tuoinh.sotp@laichau.gov.vn
45 Nguyễn Đình Tứ tund.sotp@laichau.gov.vn
     

Tin liên quan

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU(22/06/2017 9:41:47 SA)

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Tư pháp(06/10/2014 9:38:09 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế(16/09/2021 2:37:08 CH)

Đấu giá 22 thửa đất đô thị tại thị trấn Phong Thổ(14/09/2021 9:09:17 SA)

Đấu giá thành công 06 thửa đất tại xã Mường Cang huyện Than uyên(13/09/2021 9:34:26 SA)

Lịch công tác từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021(13/09/2021 9:16:52 SA)

Triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểm Luật Cảnh sát biển Việt Nam”(08/09/2021 2:20:03 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down