Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/03/2017 12:00:00 SA)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ

LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

 

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại

Di động

 

I

Lãnh đạo Sở 

 

1

Giám đốc:  Lê Thanh Hải

Gmail: hailt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3798.666

0916. 360.888

 

2

Phó giám đốc: Nguyễn Công Thiếp

Email: thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

 0213.3878.666

0915. 467. 298 

 

3

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Ban

Gmail: bannv.sotp@laichau.gov.vn

0213.3870.888

0976. 582.106

 

II

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Lê Thị Na

Email: nalt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.898

0978719098

 

III

Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Lệ Quyên

Gmail: quyenntl.sotp@laichau.gov.vn

0213.3791.416

0931. 691. 222

 

IV

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật 

 

Trưởng Phòng:  Phạm Thị Xim

Gmail: ximpt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.987

 0987. 991. 890

 

VI

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

 

Trưởng Phòng: Nguyễn Đăng Tuấn

Gmail: tuannd.sotp@laichau.gov.vn

0213.3878.459

0942.122.262

 

VIII

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Trưởng phòng: Vũ Thế Anh 

Gmail: anhvt.sotp@laichau.gov.vn

0213.3874.666

0969.309.368

 

 

IX

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

P.Giám đốc : Nguyễn Công Hưởng

Gmail: huongnc.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.909

0985.405.365

 

X

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản

 

Giám đốc : Đỗ Khắc Tiến

Gmail: tiendk.sotp@laichau.gov.vn

0213.3876.858

 0982. 988. 558

 

XI

Phòng công chứng số 1

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Tươi

Gmail: tuoinh.sotp@laichau.gov.vn

0213.3875.887

0914. 526. 456

XII

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

1

Phòng Tư pháp Tam Đường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhàn

Gmail: tuphaptamduong@gmail.com

0213.3879.076

0986.388.124

2

Phòng Tư pháp Phong Thổ

Trưởng phòng: Đèo Văn Vĩnh

Gmail: tuphapphongtho@gmail.com

0213.3896.239

0917.885.399

3

Phòng Tư pháp Tân Uyên

Trưởng phòng: Trần Thị Nhung

Gmail: phongtuphaptanuyen@gmail.com

0213.3786.390

 0394.084.689

4

Phòng Tư pháp Than Uyên

Trưởng phòng: Hà Minh Như

Gmail: phongtuphaptu@gmail.com

0213.3784.179

0944.843.845 

5

Phòng Tư pháp Sìn Hồ

Trưởng phòng: Phan Ngọc Tài

Gmail: trantuyennxsh@gmail.com

0213.3870.147

0915.671.042

6

Phòng Tư pháp Mường Tè

P.Trưởng phòng: Lù Phí Pa

Gmail: tuphapmte@gmail.com

0213.3881.218

0948.013.338

7

Phòng Tư pháp Nậm Nhùn

Trưởng phòng: Pờ Thúy Von

Gmail: vontuphap@gmail.com

0213.3910.836

0397.987.555

8

Phòng Tư pháp Thành phố

Trưởng phòng: Tô Văn Thiết

Gmail: phongtuphaptxlc@gmail.com 

0213.3877.787

0984.371.327

ĐỊA CHỈ THƯ CÔNG VỤ

 

TT Họ và tên SamAccountName
1 Sở Tư pháp sotp@laichau.gov.vn
2 Lê Thanh Hải hailt.sotp@laichau.gov.vn
3 Nguyễn Văn Ban  bannv.sotp@laichau.gov.vn
4 Nguyễn Công Thiếp thiepnc.sotp@laichau.gov.vn
5 Văn phòng Sở vp.sotp@laichau.gov.vn
6 Lê Thị Na  nalt.sotp@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thoảng thoangnt.sotp@laichau.gov.vn
8 Trần Thị Kiều Oanh oanhttk.sotp@laichau.gov.vn
9 Nguyễn Đức Thọ thond.sotp@laichau.gov.vn
10 Đặng Thị Hương  huongdt.sotp@laichau.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thoảng thoangnt.sotp@laichau.gov.vn
12 Đoàn Văn Tiệp tiepdv.sotp@laichau.gov.vn
13 Thanh tra Sở ptt.sotp@laichau.gov.vn
14 Nguyễn Thị Lệ Quyên quyenntl.sotp@laichau.gov.vn
15 Vi Văn Bỉnh binhvv.sotp@laichau.gov.vn
16 Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp phcbttp.sotp@laichau.gov.vn
17 Nguyễn Đăng Tuấn  tuannd.sotp@laichau.gov.vn
18 Lê Thị Thu  
19 Dư Thị Liên  liendt.sotp@laichau.gov.vn
20 Lò Văn Lẻng lenglv.sotp@laichau.gov.vn
21 Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật  ppbgdpl.sotp@laichau.gov.vn
22 Vũ Thế Anh  anhvt.sotp@laichau.gov.vn
23 Nguyễn Duy Dũng dungnd.sotp@laichau.gov.vn
24

Nguyễn Thị Oanh

oanhnt.sotp@laichau.gov.vn
25 Nguyễn Thị Rơn   ronnt.sotp@laichau.gov.vn
26 Phòng Xây dựng kiểm tra và THPL pxdktthpl.sotp@laichau.gov.vn
27 Phạm Thị Xim  ximpt.sotp@laichau.gov.vn
28  Đặng Phương Thủy thuydp.sotp@laichau.gov.vn
29 Ngô Thị Trang  trangnt.namnhun@laichau.gov.vn
30 Trương Thị Tiên  tientt.sotp@laichau.gov.vn
31 Phạm Thị Vóc vocpt.sotp@laichau.gov.v
32 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  ttdvdgts.sotp@laichau.gov.vn
33 Đỗ Khắc Tiến tiendk.sotp@laichau.gov.vn
34 Nguyễn Thái Hà hant.sotp@laichau.gov.vn
35 Trần Thị Phương phuongtt.sotp@laichau.gov.vn
36 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn
37 Nguyễn Công Hưởng huongnc.sotp@laichau.gov.vn
38   Nguyễn Thị Nga  ngant.sotp@laichau.gov.vn
39 Đoàn Thị Chuân  chuandt.sotp@laichau.gov.vn
40 Nông Thị Minh Hạnh hanhntm.sotp@laichau.gov.vn
41 Lê Mạnh Hùng  
42 Nguyễn Ngọc Vũ  
43 Phòng công chứng số 1 pcvs1.sotp@laichau.gov.vn
44 Nguyễn Hồng Tươi tuoinh.sotp@laichau.gov.vn
45 Nguyễn Đình Tứ tund.sotp@laichau.gov.vn
     

Tin liên quan

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU(22/06/2017 9:41:47 SA)

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Tư pháp(06/10/2014 9:38:09 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường(25/11/2021 9:24:38 SA)

Thông báo đấu giá (24/11/2021 2:37:19 CH)

Hội thảo về đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024(25/11/2021 9:49:21 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ HỘ TỊCH (18/11/2021 4:28:31 CH)

Quy định về việc từ chối tiếp công dân (18/11/2021 9:23:36 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down