Trang chủ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Triển khai thực hiện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
(Ngày đăng :01/05/2020 12:00:00 SA)

Để đưa vào sử dụng kịp thời Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 678/UBND-NC ngày 3/4/2020 về việc triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; Kịp thời phổ biến Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân là người có tài sản đấu giá để biết và thực hiện.

Đồng thời giao Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhận thông tin về Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên trên địa bàn lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Hướng dẫn người có tài sản cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Đôn đốc, theo dõi việc cập nhật thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá và thông tin về việc đấu giá để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Ngoài ra yêu cầu người có tài sản đấu giá kể từ ngày 10/4/2020 các loại tài sản được đưa ra đấu giá, sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, đề nghị các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá cần cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản…

Cổng thông tin điện tử về đấu giá tài sản chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 10/4/2020.

Tin liên quan

Chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng(08/10/2021 4:30:35 CH)

Phối hợp cung cấp thông tin văn bản công chứng theo yêu cầu của cơ quan thuế(05/10/2021 3:33:11 CH)

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử(24/09/2021 2:37:30 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/09/2021 10:44:03 SA)

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(27/07/2021 2:29:09 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Lịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023(27/02/2023 9:05:53 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down