Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
(Ngày đăng :25/01/2021 11:03:11 CH)

Ngày 22/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 133/KH-SNN về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL, đề cao vai trò của công chức, viên chức trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; Triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Đổi mới hình thức, phương thức, phương pháp tăng cường, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Theo đó, nội dung Kế hoạch: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 2534/KH-SNN ngày 16/12/2020 về thực hiện Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đăng tải thông tin pháp luật, văn bản QPPL có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý trên Cồng/Trang thông tin điện tử, cập nhật văn bản QPPL lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật…

Tin liên quan

Hướng dẫn thu phí cách ly y tế tập trung theo Nghị quyết 16(22/02/2021 8:25:08 SA)

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(17/02/2021 4:04:05 CH)

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành phạt tù năm 2021(26/01/2021 10:51:28 SA)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021(25/01/2021 11:02:55 CH)

Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(25/01/2021 9:07:38 SA)

436 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.