Trang chủ Đảng - Đoàn thể Tin tức - Sự kiện

Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
(Ngày đăng :16/07/2020 12:00:00 SA)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Giúp cho các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nâng cao ý thức trách nhiệm; tích cực học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình yêu thương đồng chí; góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng chi bộ, Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 60/6/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ 1 đảm bảo triển khai thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, gặp một số khó khăn, vướng mắc khi xác định mức điểm tự chấm đối với một số nội dung tại Biểu chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ban hành kèm Quy định số 14-QĐ/TU của Tỉnh ủy như “Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo … đoàn thể chính trị - xã hội (nếu có)”, theo nội dung chấm điểm này nếu chi bộ nào không lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thể chính trị - xã hội thì sẽ không có điểm nhưng việc lãnh đạo, chỉ đạo khi chi bộ đó có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và như vậy nội dung chấm điểm này chỉ phù hợp với các chi bộ có tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Công đoàn, … hoặc tại nội dung chấm điểm“Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị trong tự phê bình và phê bình” đang không nêu chi bộ không thành lập cấp ủy, chỉ có Bí thư và Phó bí thư, vậy nên khi xác định mức chấm điểm chưa được rõ ràng; ….

Để tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 60/6/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Đảng ủy cấp trên cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn./.

 

Tin liên quan

Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (16/07/2020 8:18:11 SA)

Chi bộ 2 sinh hoạt tháng 6/2020(24/06/2020 8:36:40 SA)

Đại hội Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022(03/01/2020 11:13:38 SA)

Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp - Những kết quả nổi bật trong năm 2018(14/03/2019 9:55:49 CH)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018(22/01/2019 8:19:03 SA)

346 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.