Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 103/STP-HCBTTP Thông báo Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu 03/02/2021
2 59/TB-STP Thông báo kết thúc theo dỗi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra tại thị trấn Sìn Hồ 21/01/2021
3 12/QĐ-STP Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp 20/01/2021
4 13/QĐ-STP V/v giao nhiệm vụ tiếp công dân tại Sở Tư pháp 1 20/01/2021
5 11/QĐ-STP Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân 20/01/2021
6 31/TB-STP Kết thúc theo dõi kết luận thanh tra tại xã Phăng Sô Lin huyện Sìn Hồ 1 13/01/2021
7 04/STP-TTr công văn đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại thị trấn Sìn Hồ 06/01/2021
8 03/STP-TTr V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại thị trấn Mường Tè 3 05/01/2021
9 05/STP-TTr V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại xã Ka Lăng huyện Mường Tè 1 05/01/2021
10 01/TB-STP Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2021 1 04/01/2021
11 34/KL-ĐKTrLN Kết luận kiểm tra 5 03/12/2020
12 116/QĐ-STP Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 1 01/12/2020
13 1035/KL-STP Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại thị trấn Mường Tè 2 10/11/2020
14 1021/KL-STP Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại xã Phăng Sô Lin 6 05/11/2020
15 1022/KL-STP Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại thị trấn Sìn Hồ 1 05/11/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.