10558 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 323/STP-HCBT V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 4 16/03/2023
2 176/BC-STP Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 5 16/02/2023
3 15/KH-UBND Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 04/01/2023
4 16/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 04/01/2023
5 4909/KH-UBND Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 30/12/2022
6 3350/KH-STP Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châ 8 12/09/2022
7 16/TB-HĐ Kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022 18 14/07/2022
8 105/KH-STP Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Tư pháp năm 2022 43 26/01/2022
9 107/KH-STP Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 14 26/01/2022
10 04/TB-TTDVĐGTS Thông báo lịch tiếp công dân của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 9 10/01/2022
11 01/TB-PCCS1 Thông báo Lịch tiếp công dân của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu năm 2022 2 07/01/2022
12 02/TGPL -TB Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm TGPL năm 2022 11 07/01/2022
13 01-KH/BCĐ Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022 17 04/01/2022
14 01/KH-STP Kế hoạch Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022 15 04/01/2022
15 06/TB-STP Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2022 2 04/01/2022
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down