Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 186/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 14/06/2019
2 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 9 01/05/2019
3 35/Tb-STP Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2019 16 14/01/2019
4 3147/QĐ-BTP Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 70 28/12/2018
5 963/TB-HVTP Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 20 năm 2018 tại tỉnh Lai Châu 21 20/09/2018
6 18/TB-TGPL Thông báo về việc lựa chọn Luật sư 19 10/09/2018
7 450/KH-ĐKTLN Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 7 26/06/2018
8 07/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện các đề án 1133 năm 2016 127 23/12/2015
9 1402/KH-UBND Kế hoạch triển thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2015 35 16/09/2015
10 03/KH-BCĐ Tự kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 năm 2015 63 16/09/2015
11 361/STP-PBGDPL Lập dự toán kinh phí đề xuất Trung ương hỗ trợ thực hiện công tác PBGDPL , chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở năm 2016 43 13/07/2015
12 12/KH-CĐCS Kế hoạch tham gia Hội thi văn nghệ quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2015 60 03/07/2015
13 312/STP-PBGDPL V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2015 31 25/06/2015
14 295/STP-TĐ Về việc đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 52 17/06/2015
15 08/BCĐ- PBGDPL Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí triển khai các đề án 1133 42

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.