10431 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 103/STP-HCBTTP Thông báo Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 03/02/2021
2 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 7 01/02/2021
3 16/QĐ-STP V/v Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2021 cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 270 22/01/2021
4 59/TB-STP Thông báo kết thúc theo dỗi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra tại thị trấn Sìn Hồ 17 21/01/2021
5 12/QĐ-STP Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp 99 20/01/2021
6 13/QĐ-STP V/v giao nhiệm vụ tiếp công dân tại Sở Tư pháp 15 20/01/2021
7 11/QĐ-STP Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân 10 20/01/2021
8 31/TB-STP Kết thúc theo dõi kết luận thanh tra tại xã Phăng Sô Lin huyện Sìn Hồ 12 13/01/2021
9 04/STP-TTr công văn đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại thị trấn Sìn Hồ 7 06/01/2021
10 03/STP-TTr V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại thị trấn Mường Tè 514 05/01/2021
11 05/STP-TTr V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại xã Ka Lăng huyện Mường Tè 9 05/01/2021
12 01/TB-STP Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2021 11 04/01/2021
13 1227/KH-STP Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 17 31/12/2020
14 34/KL-ĐKTrLN Kết luận kiểm tra 75 03/12/2020
15 116/QĐ-STP Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 8 01/12/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down