10705 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 08-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 14 03/06/2021
2 587/KH-STP Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 207 01/06/2021
3 49/QĐ-STP Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Văn phòng luật sư Tấn Việt 21 18/05/2021
4 511/KH-STP Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 4 17/05/2021
5 44/QĐ-STP Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 17 27/04/2021
6 44/QĐ-STP Bản công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 24 27/04/2021
7 43/QĐ-STP Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp 12 27/04/2021
8 321/STP-TTr V/v tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành tư pháp 8 05/04/2021
9 37/QĐ-STP V/v giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại ,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Sở Tư pháp 13 26/03/2021
10 213/STP-VP Về việc tổ chức kê khai tài sản thu nhâp lần đầu 16 11/03/2021
11 173/KH-STP Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 19 02/03/2021
12 23/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 4 17/02/2021
13 23/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 8 17/02/2021
14 22/QĐ-STP Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 14 05/02/2021
15 110/KH-STP Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021 20 04/02/2021
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down