10589 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 49/TB-TGPL Thông báo về lịch tiếp công dân năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 10 31/12/2021
2 1555/KH-STP Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 10 20/12/2021
3 1287/KH-STP Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 11 28/10/2021
4 1279/TB-STP Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 công khai thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa - Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 5 27/10/2021
5 37/TB-TGPL Thông báo về việc lựa chọn Luật sư 5 22/10/2021
6 1150/KH-STP Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 138 04/10/2021
7 93/QĐ-STP Quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật và chứng thực tại xã Nậm Cần - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu 11 24/09/2021
8 1102/STP-PBGDPL V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 17 20/09/2021
9 92/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chi đạo, Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 6 19/09/2021
10 89/QĐ-STP Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 14 13/09/2021
11 1000/KL-STP Kết luận thanh tra Trách nhiệm thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng năm 2020 48 31/08/2021
12 1080/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Lai Châu 31 18/08/2021
13 1030/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 06/08/2021
14 722/STP-VP V/v đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia 9 08/07/2021
15 688/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án " Đẩy mạnh cải cách hành chính, cái thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến 2030 3 11/06/2021
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down