Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 11 20/09/2019
2 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 4 10/09/2019
3 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 8 10/09/2019
4 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 10/09/2019
5 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 17 26/07/2019
6 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 17 01/07/2019
7 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 397 14/05/2019
8 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2223 14/05/2019
9 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 446 07/05/2019
10 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 18 05/04/2019
11 130/KH-STP Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 28/02/2019
12 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 30 23/01/2019
13 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 26 08/01/2019
14 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 39 07/01/2019
15 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 15 07/01/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.