Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 cập nhật hồ sơ quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp 82 03/06/2020
2 Tài liệu Báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 128 05/05/2020
3 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 109 23/03/2020
4 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 121 30/10/2019
5 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 20 20/09/2019
6 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 28 10/09/2019
7 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 39 10/09/2019
8 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 21 10/09/2019
9 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 239 26/07/2019
10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 41 01/07/2019
11 542/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 7 30/05/2019
12 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 420 14/05/2019
13 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2260 14/05/2019
14 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 1260 07/05/2019
15 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 71 05/04/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.