Nhằm thống nhất nội dung triển khai thực hiện Đề án năm 2020, làm cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện, đồng thời để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy địa phương với các đơn vị cơ sở; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

  Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020, nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020, ngày 10/02/2020 Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 ban hành Thể lệ cuộc thi và bộ câu hỏi.

Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở tỉnh Lai Châu.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2021. Ngày 24/10/2019 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1664/KH-BCH thực hiện Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, đáp án”.

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý dưới đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đồng thời bám sát nội dung Kế hoạch Ngày Pháp luật năm 2019 của UBND tỉnh.

252 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.