Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống mua bán người, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2015, Hội LHPN huyện Mường Tè phối hợp với Văn phòng tổ chức CWS tại huyện Mường Tè tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống mua bán người cho 36 học viên là cán bộ xã, cán bộ đồn Biên phòng Ka Lăng, Trưởng bản, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ các bản của xã Ka Lăng. Bên cạnh đó, tổ chức 01 buổi truyền thông cho bà con bản Mé Gióng của xã Ka Lăng thu hút đông đảo bà con tham gia. 

Nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công  phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân, ngày 16/9/2015 Ban chỉ đạo Đề án 1133 tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg năm 2015.

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015, với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Từ ngày 24/8/2015 - 01/9/2015 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức 05 lớp tập huấn về “Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” cho 150 học viên là Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nòng cốt tại 05 xã thuộc huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, ngày 30 tháng 8 năm 2015, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành quyết định số 09/QĐ-HĐPH về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2015.

Nhằm đánh giá thực trạng tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo. Ngày 17 tháng 8 năm 2015 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 08/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 – 2016”; chỉ ra những mặt mạnh, những điểm hạn chế, cách làm hay, hiệu quả, ngày 06 tháng 8 năm 2015, Ban Điều hành Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới” ban hành Kế hoạch số 1111/KH-BĐH về kiểm tra việc thực hiện Đề án năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cung cấp cho các tuyên truyền viên của Hội tại cơ sở một số những kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt là tuyên truyền miệng về pháp luật; giúp các tuyên truyền viên tự tin triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, ngày 23 tháng 7 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BTV về tổ chức tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”. 

258 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.