Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân; ngày 27/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1297/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1125/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Để khắc phục hậu do quả mưa lũ gây ra và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới, ngày 29 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND v/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các sở ban, ngành tỉnh; Công ty thủy điện Sơn La; Công ty thủy điện Bản Chát huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Theo pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, các tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, đó là: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm giúp các tổ chức trợ giúp pháp lý thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Luật Công chứng ngày 20 tháng 06 năm 2014; Công văn số 729/BTP-BTTP ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, ngày 18/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Ngày 13/6/2018, Sở Tư pháp ban hành công văn số 406/STP-HCTP về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

555 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.