Cách đây 75 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, mảnh đất Tuyên Quang đã gắn bó, chở che, bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138B-SL ngày 18/12/1949 thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, cũng là nơi ở và làm việc của Ban Thanh tra Chính phủ từ năm 1949-1953.

Ngày 26/5/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020, theo đó Thanh tra Chính phủ đã công bố 21 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ gồm: 5 Nghị định của Chính phủ, 3 Thông tư liên tịch, 13 Thông tư do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra cũng như nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Sở Tư pháp thực hiện điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 01/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp), cụ thể như sau:

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Trong đó, hướng dẫn xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm tham nhũng, chức vụ như sau:

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Tố cáo năm 2018, ngày 20 tháng 01 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 11/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế tiếp công dân

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

421 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.