Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Trong đó, hướng dẫn xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm tham nhũng, chức vụ như sau:

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Tố cáo năm 2018, ngày 20 tháng 01 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 11/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế tiếp công dân

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Công văn số 376/TTr-NV1 ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu V/v Đề xuất nội dung định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và để thống nhất kế hoạch định hướng chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ngành. Sở Tư pháp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện dự kiến nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2021 như sau:

465 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.