Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Thang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Thang

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thang

Thực hiện Công văn số 376/TTr-NV1 ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu V/v Đề xuất nội dung định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và để thống nhất kế hoạch định hướng chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ngành. Sở Tư pháp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện dự kiến nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2021 như sau:

Thang

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thang

Thực hiện Kế hoạch số 1002/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Uỷ ban nhân dântỉnh Lai Châu về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sở Tư pháp tiến hành đánh giá trên các tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2019 (PACA).

Thang
11222 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down