Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 79/QĐ-STP  ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là yêu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng và là một trong các tiêu chí chấm điểm trong cải cách hành chính.

Nhằm nâng nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-STP ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Với mục đích tạo cơ sở vững chắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và mang tính thi đua lập thành tích cao trong hoạt động của văn thư, lưu trữ, thực hiên thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của ngành; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nề nếp, hoạt động đảm bảo đúng quy định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ.

4457 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down