Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 3070/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-STP ngày 05/02/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2020. 

Thang

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3070/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức triển khai và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thang

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thang

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thang

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3070/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thang

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp.

Thang
10581 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down