Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là yêu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng và là một trong các tiêu chí chấm điểm trong cải cách hành chính.

Nhằm nâng nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-STP ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Trong đó, hướng dẫn xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm tham nhũng, chức vụ như sau:

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Tố cáo năm 2018, ngày 20 tháng 01 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 11/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế tiếp công dân

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

43408 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down