Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Sở bám sát Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê quyệt theo quy định để tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.

Cộng tác viên thanh tra là người được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước. Đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn, cộng tác viên là công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan trưng tập.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lai Châu, căn cứ quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Sở Tư pháp chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 20/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu V/v thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tân dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quản lý, sử dụng ngân sách (viết tắt là Quyết định 28); Căn cứ Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 21/02/2020. Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định vào ngày 27/02/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017-2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu (viết tắt là Kế hoạch 1623/KH-UBND), ngày 16  tháng 9  năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 716/KH-STP triển khai thực hiện Kế hoạch 1623/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với mục đích tạo cơ sở vững chắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và mang tính thi đua lập thành tích cao trong hoạt động của văn thư, lưu trữ, thực hiên thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của ngành; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nề nếp, hoạt động đảm bảo đúng quy định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Tố cáo năm 2018, Sở Tư pháp đã chỉ đạo tiến hành rà soát và ngày 10 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 20/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Tư pháp.

46194 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down