Thực hiện Công văn số 376/TTr-NV1 ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu V/v Đề xuất nội dung định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và để thống nhất kế hoạch định hướng chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ngành. Sở Tư pháp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện dự kiến nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2021 như sau:

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Kế hoạch số 1002/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Uỷ ban nhân dântỉnh Lai Châu về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sở Tư pháp tiến hành đánh giá trên các tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2019 (PACA).

Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua các hình thức như: Sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc; họp, sơ, tổng kết công tác Đảng, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; chuyển văn bản thông qua Hệ thống quản lý văn bản, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tập trung phổ biến, quán triệt quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngay sau khi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/ 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 110) có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định đến CB,CC,VC trong đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành là thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp như: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, nuôi con nuôi, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp (viết tắt là Nghị định số 54/2014/NĐ-CP): Thanh tra Sở Tư pháp được thanh tra chuyên ngành tất cả các lĩnh vực nêu trên trừ thanh tra Quốc tịch và Hợp tác quốc tế về pháp luật.

9581 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down