Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

Thang

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 79/QĐ-STP  ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

Thang

(Trong một số trường hợp, dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản nhưng cá nhân vẫn không được hưởng di sản thừa kế bao gồm nhà, đất).

Theo Điều 612 Bộ Luật dân sự 2015, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Thang

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

Thang

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, ngày 16 tháng 7 năm 2021, tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 08/7/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Quyết định thanh tra số 63/QĐ-STP), tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 63/QĐ-STP.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Ban, Phó giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn. Việc công bố Quyết định thanh tra được thực hiện theo trình tự quy định. Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 19/7/2021 – hết ngày 06/8/2021.

Thang

Cách đây 75 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, mảnh đất Tuyên Quang đã gắn bó, chở che, bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138B-SL ngày 18/12/1949 thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, cũng là nơi ở và làm việc của Ban Thanh tra Chính phủ từ năm 1949-1953.

Thang

Ngày 26/5/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020, theo đó Thanh tra Chính phủ đã công bố 21 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ gồm: 5 Nghị định của Chính phủ, 3 Thông tư liên tịch, 13 Thông tư do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Thang

Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra cũng như nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Sở Tư pháp thực hiện điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 01/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp), cụ thể như sau:

Thang
6996 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down