Phục vụ công tác triển khai thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015 và đưa luật đi vào cuộc sống, Ban biên tập đăng tải tài liệu giới thiệu nội dung Bộ luật dân sự năm 2015

Nội dung chi tiết: Xem tại đây!

Thang

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Thang

Hòa chung không khí cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, chiều ngày 05 tháng 11 năm 2013, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật mở rộng đợt 2/ năm 2013.

Thang
6087 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down