Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Hội đồng thi thăng hạn viên chức Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 04/TB-HD  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính,  kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thang

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Hội đồng thi thăng hạng viên chức Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 05/TB-HD  thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thang

Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022 đã ban hành Thể lệ số 02/TL-BTC cuộc thi. Cụ thể như sau:

Thang

Ngày 04 tháng 1 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 06/TB-STP Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu năm 2022

Thang

Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành thông báo số 37/TB-TGPL về việc lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau:
 

Thang

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Thang

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Tỉnh Uỷ  ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Thang

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND phê duyệt đề án " Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Thang
10695 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down