Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của UBND tỉnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực đối với hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Mỗi hòa giải viên được bồi dưỡng 50 tiết học, trong đó 21 tiết học lý thuyết và 29 tiết thực hành, thảo luận

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, ngày 28 tháng 5 năm 2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh mở rộng lần 1/2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; nhân viên pháp chế các doanh nghiệp Nhà nước; lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Nhằm đánh gia tình hình, kết quả thực hiện Đề án trong giai đoạn I ở từng cấp trên địa bàn tỉnh; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện giai đoạn II của Đề án đạt kết quả cao hơn, ngày 25 tháng 5 năm 2015 Ban điều hành Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới ban hành kế hoách ố 695/KH-BĐHĐA tổ chức Hội nghị điểm sơ kết giai đoạng I Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu.

Theo đó, nội dung so kết: tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016” giai đoạn I (từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2015) trên địa bàn xã và đơn vị, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án giai đoạn II… Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn I.

Thời gian tổ chức vào ngày 01/6/2015 tại Hội trưởng UBND xã Pa Tần.

Văn Minh 

Hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tổ chức cuộc thi của Trung ương, chiều ngày 07 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh

Hòa chung không khí cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, chiều ngày 05 tháng 11 năm 2013, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật mở rộng đợt 2/ năm 2013.

Thư của đồng chí Hà Hùng Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945 - 28/8/2010)

2617 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down