Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, Nhân dân về nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử cũng như nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 18 tháng 02 năm 2016 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPH tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Sau gần 04 tháng triển khai phát động, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã thu hút hơn 3000 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tới cán bộ và Nhân dân, ngày 01 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Kế hoạch số 939/KH-UBND về thực hiện án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chonhs trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhần dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Ngày 23/9/2015 Ủy ban nhân dân  thành phố đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2015, cao điểm là tuần lễ từ ngày 02 - 09/11/2015.

Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh các trường học trên địa bàn huyện, UBND huyện Tam Đường đã ban hành kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 7/9/2015 về việc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho học sinh một số trường học trên địa bàn huyện Tam Đường.

Sáng ngày 20/8/2015 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lai Châu, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Khiển – Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đồng thời, phát huy quyền làm chủ, tập trung trí tuệ của các tầng  lớp Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường. Sáng ngày 12/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Tam Đường, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị lấy Nhân dân vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì hội nghị. 

Sáng ngày 23/7/2015, tại Trung tâm hội nghị Văn hóa huyện Tam Đường, UBND huyện Tam Đường đã tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật; tới dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Tam Đường cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ tiếp công dân các cơ quan chuyên môn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND -UBND các xã, thị trấn; công chức làm công tác tiếp công dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Sau 03 năm tổ chức triển khai thực hiên Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân từ năm 2012-2016 và các Đề án của Chương trình trên địa bàn huyện đã đạt được các kết quả sau:

9285 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down