Từ ngày 24/4 đến ngày 27/4/2016, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên (Phòng Tư pháp chủ trì) đã tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng Luật Hộ tịch và nghiệp vụ tư pháp cho 140 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch, truyền viên pháp luật cấp xã. 

Thực hiện Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, ngày 19/4/2017, UBND huyện Tam Đường tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Tuyên truyền viên pháp luật năm 2017” cho 168 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện Tam Đường về Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, ngày 6/4/2017, UBND huyện Tam Đường đã tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 250 em học sinh trường PTDT Nội trú huyện.

Sáng ngày 21/3/2017, Hội đồng PHPBGDPL thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số Luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua. do đồng chí Mạc Quang Dũng – Phó Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố Lai Châu chủ trì hội nghị.

Ngày 13/3/2017 Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2017.

Ngày 02/12/2016 huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng và kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật năm 2016 cho 208 đại biểu là Công chức Tư pháp – Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn.

Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 01/12/2016, UBND thành phố tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 168 đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2016. Đồng chí Lê Bá Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. 

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và coi đó là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Trên địa bàn thành phố Lai Châu áp dụng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, trong đó hình thức tuyên truyền thông qua xét xử lưu động là một hình thức được người dân dễ tiếp thu và mang tính thực tiễn cao. Vì vậy, trong những năm gần đây Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu luôn tích cực đẩy mạnh công tác phối  hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường mở các phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở và tại trụ sở của Tòa án, nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Năm 2016, thành phố Lai Châu đã tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” một cách hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt quy định của Luật PBGDPL và hướng dẫn của Sở Tư pháp về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thành phố Lai Châu về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thời gian tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2016 được bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết ngày 30/11/2016, trong đó tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016 với chủ đề là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

6648 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down