Sáng ngày 12/7/2016, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Lai Châu đã tổ chức họp. Đồng chí Mạc Quang Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có đại diện một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể là thành viên Ban Tổ chức Hội thi. 

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND-UBND các xã, thị trấn, ngày 08/7/2016, UBND huyện Tam Đường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho 110 đại biểu là lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; công chức làm công tác thẩm định, kiểm tra văn bản phòng Tư pháp; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng -Thống kê; công chức Tư pháp -Hộ tịch các xã, thị trấn.

Sáng ngày 05/7/2016, phòng Tư pháp phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Luật ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 140 đại biểu là lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và lãnh đạo HĐND, UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê các xã, phường.

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, định hướng thực hiện tốt công tác Kiểm soát TTHC năm 2016. Chiều ngày 05/7/2016, phòng Tư pháp phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ, công chức làm đầu mối KSTTHC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Ngày 16/6/2016, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 hơn 140 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, công chức Địa chính –Xây dựng và các trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Sìn Hồ không ngừng tổ chức, thực hiện tốt công tác nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Sáng ngày 03/6/2016 UBND huyện Phong Thổ - Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Mít tinh và ra quân hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 05/6/2016.

Ngày 24/5/2016, phòng Tư pháp thành phố phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư  pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cho các đại biểu là công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở.

Vừa qua (ngày 04 – 10/5), Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 255 đại biểu là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật dân sự  trong quá trình tham gia giao dịch dân sự, góp phần thiết lập quan hệ  dân sự dựa trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập tài sản và tự chịu trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và mọi công dân, ngày 07 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu ban hành Kế hoạch số 64 KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015.

3313 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down