Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 344/KH-STP về Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022

 

Thang

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 846/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Thang

Nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật; hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 05 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 318/STP-TTr về việc thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thang

Chiều ngày 02/4/2021, Sở Tư pháp tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm và điều động công chức. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở cùng đại diện công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Thang

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

 

Thang

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiều cực và Kế hoạch số 16/KH-TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu; Ngày 26/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 282/KH-STP về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và tập trung một số nội dung trọng tâm như sau:

Thang

Ngày 22/3/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 256/KH-STP về thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp cụ thể như: Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021.

Thang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá thi hành pháp luật năm 2020 theo kiến nghị tại Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 25/12/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp. Ngày 19/3/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 664/UBND-TH  về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thang

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 682/KH-UBND nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thang

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 100 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn huyện Than Uyên.

Thang
6906 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down