Sau 3 năm triển khai Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những hiệu quả rõ nét, giúp cán bộ và Nhân dân tiếp cận, nắm bắt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Trong những năm qua, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động và sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Tổ chức của Chi hội ngày càng được mở rộng, vị trí, vai trò, uy tín của Chi hội ngày càng được khẳng định. Góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước trong công cuộc cải cách Tư pháp.

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).Việc ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Ngày 19/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1063/STTTT-BCVTCNTT về một số nội dung trong thực hiện khai báo y tế trên hệ thống https://truyvet.laichau.gov.vn, nhằm đảm bảo công tác khai báo y tế chính xác, tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Những năm qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp.

Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 07/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,  Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Thời gian qua, công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh Lai Châu đã nhận được sự tiếp thu, chỉnh sửa nghiêm túc từ phía các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng vào hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phục vụ đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. 

Từ 15.8.2021, nhiều quy định về chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức... do Bộ Nội vụ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

Sáng ngày 30/6/2021, Sở Tư pháp tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại điện lãnh đạo các đơn vị trong khối Nội chính, Ban giám đốc Sở Tư pháp, đại diện phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, Trung tâm pháp y thuộc sở Y tế, Văn phòng công chứng cùng các đồng chí công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

9281 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down