Sau 02 thi đấu (12-13/7/2017), Đoàn vận động viên Sở Tư pháp đạt giải Nhì toàn đoàn Đại hội thể dục thể thao khối các cơ quan Tư pháp lần thứ 2 năm 2017.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, người dân; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, ngày 08 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ngày 01 tháng 08 năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị. 

Với 16 đội thi đến từ các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hội thi “Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017” đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã chuyển tải sinh động những nội dung về cải cách thủ tục hành chính; thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; câu chuyện văn hóa công sở,…

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, Khối Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen, thưởng các đơn vị trong Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Ban - Phó giám đốc Sở Tư pháp – Trưởng Khối thi đua nội chính chủ trì Hội nghị.

Để việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ngay từ thời điểm Luật có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 907/KH-UBND ngày 19/5/2017 về triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 907/KH-UBND, Sở Tư pháp đã chủ động tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, theo đó Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 481/BC-STP ngày 10/7/2017 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 491/KH-STP về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 05/7/2017 tại Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Lai Châu diễn ra phiên bán đấu giá tài sản theo hợp đồng số 18/HĐĐG ngày 26/6/2017 giữa Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. Tài sản đấu giá là xe ô tô - tài sản thanh lý của nhà nước.

Nhằm nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngày 05/7/2017, Sở Tư pháp ban hành công văn gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phát hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6050 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down