Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021, ngày 17 tháng 1 năm 2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Ngày 22/12/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế. Luật Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thay thế Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PLUBTVQH11.

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đề ra như một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tính tối thượng của luật, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, PBGDPL được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia công tác PBGDPL.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3099/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân và được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, ngày 08/12/2020, Tòa án nhân dân huyện Mường Tè đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thu Lũm - xã biên giới xa nhất của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Các bị cáo được đưa ra xét xử là Vàng Thị S và Đao Văn K đều là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Sáng ngày 24/11/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Trung ương và địa phương về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Sáng 20/11, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân, ngày 11 tháng 11 năm 2020 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1042/KH-STP về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

6786 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down