Ngày 06/02/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BYT hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Mục đích của Hướng dẫn này là phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 tại cộng đồng nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch COVID-19 tại cộng đồng). Hướng dẫn quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cụ thể như sau:

Ngày 05/02/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Ngày 18/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 “Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2021”, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 01 tháng 2 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 273/UBND-KTN V/v triển khai thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 100/KH-STP thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật cư trú, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và thực hiện tốt các quy định của Luật Cư trú. Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật cư trú và các văn bản liên quan trong thời gian tới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Qua việc triển khai đánh giá chấm điểm các đơn vị đã xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 08A /CV-BCĐ về việc kích hoạt hoạt động Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 04.

7779 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down