Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 100 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn huyện Than Uyên.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngày 01/3/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 293/KH-BTV về triển khai thực hiện Đề án án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Phát huy nội lực, vai trò chủ động của các cấp Hội phụ nữ, các sở, ngành liên quan cùng phối hợp tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh cảu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

Ngày 05 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 61/BC-UBND về tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2016/NĐ-CP), theo đó tại báo cáo đã nêu tổng quát được về kết quả thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2016/NĐ-CP) trong 08 năm qua từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng thời cũng đã đánh giá phân tích các kết quả đạt được theo từng năm.  

Trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng luôn được cấp ủy Đảng, Ban giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu quan tâm chỉ đạo, triển khai và đạt được nhiều kết quả nội bật.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

 

Theo Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được quy định như sau:

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng với một số nội dung cụ thể như sau:

43476 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down