Tư pháp huyện Mường Tè (Lai Châu) đang nỗ lực đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 29/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030.
Nhằm xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Lai Châu phát triên toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giúp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lai Châu.

Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn khảo sát đánh giá tình hình đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Ngành Tư Pháp Lai Châu triển khai hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn chấp hành và bảo vệ pháp luật

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3547/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó trong phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe, đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 128/KH-STP về Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

Tháng 11/2021 là thời điểm áp dụng của nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đến chính sách thuế và thủ tục khiếu nại, tố cáo…

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phục vụ cho kỳ tuyển quân năm 2022, dưới đây là những thông tin quan trọng khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với những điểm mới cơ bản:

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3435/ UBND-KTN về việc hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sau khi các tỉnh công bố cấp độ dịch

43446 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down