Ngày 26/10/2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. Nhằm duy trì nề nếp và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có trách nhiệm, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thang

Ngày 28/9/2020 tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Chi bộ 4 tổ chức quán triệt, phổ biến các Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt có Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh - Phó Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị sự nghiệp.

Thang

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ. Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp và Kế hoạch của Chi bộ 1 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại hội trường Sở Tư pháp. Chi bộ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 với nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, với sự tham gia của tất cả đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ 1 tính đến thời điểm hiện tại có 09 đảng viên (9/9 đảng viên chính thức). Các đảng viên hiện đang công tác tại Văn phòng Sở và Thanh tra Sở. Đặc biệt, trong Chi bộ 1 có 02 đồng chí là Đảng ủy viên cùng tham gia sinh hoạt.

Thang

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã bám sát, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Thang

Nhằm học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững được kết quả, những nhận định, đánh giá, kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 08 tháng 9 năm 2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thang

Chiều ngày 23/6, Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2020. Dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Công Thiếp – Bí thư chi bộ 2, Phó giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 2.

Thang

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp.

Thang

Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Sở Tư pháp và công đoàn viên chức tỉnh; sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị. Trong năm 2018 Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thang

Chiều ngày 17/1/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thang
7557 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down