Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành thông báo số 47/TB-TTDVĐGTS 

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 44/TB-TTDVĐGTS về việc thông báo đấu giá 16 mỏ khoáng sản tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 08 tháng 5 trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông báo số 39/TB-TTDVĐGTS về việc thông báo đấu giá tài sản

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Thông báo số 38/TB - TTDVĐGTS về việc đấu giá tài sản

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông báo số 29/TB-TTDVĐGTD thông báo đấu giá tài sản (đấu giá lần thứ ba) quyền sử dụng đất ở đô thị của 19 thửa đất tại các Tổ dân phố: 15, 17,21 thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông báo số 21/TB - TTDVĐGTS đấu giá tài sản lần thứ 3

Ngày 22 tháng 2 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 20/TB – TTDVĐGTS đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên

Ngày 06 tháng 2 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 05/TB – TTDVĐGTS đấu giá tài sản lần thứ 2

Ngày 06 tháng 2 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 04/TB – TTDVĐGTS đấu giá tài sản lần thứ 2

Ngày 06 tháng 2 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 03/TB – TTDVĐGTS đấu giá tài sản lần thứ 3

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

4800 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down